Aandachtspunten inspectie en de ondersteuningsplanraad

De Inspectie van het Onderwijs houdt ook toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarvoor is een toezichtkader passend onderwijs ontwikkeld. De Inspectie van het Onderwijs bezoekt de samenwerkingsverbanden op dit moment ieder jaar. Een gesprek met de ondersteuningsplanraad is een vast onderdeel van het bezoek.

Meer informatie over het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op samenwerkingsverbanden en de rol van de ondersteuningsplanraad daarbij is te vinden in 'aandachtspunten inspectie en de ondersteuningsplanraad'. Hierin wordt ook ingegaan op de onderwerpen die de Inspectie wil bespreken met de ondersteuningsplanraad.

Bestand downloaden