Aandachtspunten privacy en persoonsgegevens

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Onder andere zijn er persoonsgegevens en andere gegevens van leerlingen nodig voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Met deze gegevens zal een samenwerkingsverband zorgvuldig moeten omgaan.  De wijze waarop een samenwerkingsverband omgaat met privacy en de verwerking van persoonsgegevens is een onderwerp van het ondersteuningsplan. 

Deze 'aandachtspunten privacy en verwerking persoonsgegevens door samenwerkingsverband' geeft informatie over de wettelijke taak en verplichtingen voor het samenwerkingsverband. Ook de rol en positie van ouders daarin komt kort aan de orde. Voor de ondersteuningsplanraad zijn vragen opgenomen die zij zichzelf of het samenwerkingsverband over dit onderwerp kunnen stellen.  

Bestand downloaden