Aandachtspunten relatie OPR met MR-en

Een goede relatie tussen de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband is van belang. Samen met het project Versterking medezeggenschap zijn hiervoor aandachtspunten geformuleerd. Dit document geeft een aantal ideeën om de relatie vorm te geven. 

Bestand downloaden