Evaluatie ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraden van ieder samenwerkingsverband zijn nu meer dan een jaar actief. Tijd om binnen de raad met elkaar te kijken waar jullie staan. Dit evaluatieformulier kan daarbij helpen. Over verschillende onderwerpen zijn vragen:

  • organisatie ondersteuningsplanraad
  • instemming ondersteuningsplan
  • samenwerking bestuur
  • relatie achterban

Door alle ondersteuningsplanraadsleden deze checklist in te laten vullen, ontstaat een goed beeld van waar de ondersteuningsplanraad staat en waar nog verbeterpunten liggen. Die verbeterpunten zijn vervolgens mooie uitgangspunt voor het gesprek over het jaarplan van de ondersteuningsplanraad.

Deze checklist is door de ondersteuningsplanraad zelf te gebruiken als intern evaluatie-instrument. Evalueren kan ook samen met een adviseur van het Steunpunt die de ondersteuningsplanraad vervolgens in de verbeterpunten kan ondersteunen en verder kan begeleiden. Hiertoe kunt u een verzoek doen tot advies/begeleiding via de mail of telefonisch (036-5368718).

Bestand downloaden