Aandachtspunten medische zorg op school

Het streven is dat alle kinderen naar school kunnen, ook als er medische zorg en/of medisch handelen onder schooltijd nodig is. Maar niet iedereen mag en kan zomaar medische zorg en/of handelingen uitvoeren. Daarvoor is medisch bevoegd personeel nodig. Hoe organiseer je het medisch handelen op school? De afgelopen periode blijken scholen en leerlingen in de problemen te komen doordat de financiering van de medische zorg op school onduidelijk is. Sinds 1 januari 2015 wordt (medische) zorg aan kinderen vergoed op basis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de gewijzigde Zorgverzekeringswet. Het gaat hier om de decentralisaties van Rijk naar gemeenten.

Dit document gaat allereerst in op de organisatie van medisch handelen op school. Waar moet je op letten en welke vragen kan je als ondersteuningsplanraad of (G)MR hierover stellen? Vervolgens gaat dit document in op de financiering van de zorg op school. De verschillende financieringswetten zijn op een rijtje gezet. Ook de discussie in de Tweede Kamer over ernstig meervoudig beperkte leerlingen komt aan bod. Er zijn vragen opgenomen die de ondersteuningsplanraad over dit onderwerp kan stellen. 

Bestand downloaden