Handreiking privacy ouders

Als een leerling extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zijn er gegevens nodig van de leerling. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van de leerling. De school, maar ook andere specialisten, hebben deze gegevens nodig.

Deze handreiking is voor ouders zodat zij weten wat hun rechten zijn in verband met de privacy van hun kind. Deze handreiking is in samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs tot stand gekomen. 

Bestand downloaden