Checklist swv met deelregio of kamermodel

Het beleid van het samenwerkingsverband staat in het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Veel samenwerkingsverbanden hebben zich georganiseerd middels kamers of deelregio's. De uitwerking van het ondersteuningsplan, maar soms ook verdere beleidsuitspraken worden aan de kamers of deelregio's verder overgelaten.

Deze deelregio's of kamers kennen geen medezeggenschap. De vraag is welk onderwijsbeleid dat in een deelregio of kamer van een samenwerkingsverband passend onderwijs wordt ontwikkeld, ook in het ondersteuningsplan hoort te staan en daarmee onder de instemming van de ondersteuningsplanraad valt? Deze checklist geeft antwoord op deze vraag.

Bestand downloaden