Geactualiseerde checklist LWOO - PRO

1 september 2015

Uiterlijk 1 september 2015 krijgen alle OPR-en in het voortgezet onderwijs van het bestuur van het samenwerkingsverband een voorstel tot wijziging van het ondersteuningsplan.

Binnen vier weken (1 oktober 2015) horen de OPR-en aan te geven of ze instemmen met het voorstel dan wel hun instemming onthouden. Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft ook naar aanleiding van de Overgangswet ‘integratie Lwoo-Pro in passend onderwijs’  de checklist LWOO-PRO geactualiseerd. De checklist geeft antwoord op de vragen 'Wat gaat er veranderen en welke keuzes heeft het samenwerkingsverband daarin?' en 'Waar moet de ondersteuningsplanraad op letten bij de instemming op het gewijzigde ondersteuningsplan?'.

Heeft u naar aanleiding van deze checklist een vraag? Stel deze via info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl

Terug naar overzicht