Steunpunt stopt per 1 januari 2016

10 december 2015

Aan de OPR-en en (G)MR-en, bestuurders, coördinatoren, directeuren en anderen die samengewerkt hebben met het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Almere, december 2015

Geachte collega’s,

De afgelopen periode heeft u samengewerkt met het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Wellicht is u al ter ore gekomen dat dit steunpunt eindigt per 1-1-2016.

Activiteiten medezeggenschap passend onderwijs voor het veld kunnen doorgang vinden binnen het project ‘Versterking Medezeggenschap’. De AOb is penvoerder van dit project. In overleg met het ministerie van OCW draagt de Vereniging Openbaar Onderwijs als penvoerder van het Steunpunt alle producten van het steunpunt over aan de AOb. De projectleider van het project ‘Versterking Medezeggenschap’ zal vanaf 1-1-2016 de communicatie over activiteiten in het kader van de medezeggenschap en passend onderwijs verzorgen.

Tot die tijd (en desgewenst ook daarna) kunt u contact met ons blijven opnemen voor ondersteuning en vragen via jandevos@voo.nl / 06 22950495 of w.melis@voo.nl / 036 5331500.

Wij danken u voor de fijne samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Jan de Vos                                                      Wendy Melis
Projectleider Steunpunt; adviseur VOO           Projectsecretariaat Steunpunt; cursusbureau VOO

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
Louis Armstrongweg 120
Postbus 60182
1320 AE Almere
T 036 536 87 18

 

Terug naar overzicht