Over het steunpunt

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden kunnen voor informatie, voorlichting en advies terecht bij het steunpunt. Ook biedt het steunpunt ondersteuning aan directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad.

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs is ondergebracht bij de Vereniging Openbaar Onderwijs (www.voo.nl). De contactgegevens zijn:

Postadres: Postbus 60182, 1320 AE Almere
Telefoonnummer: (036) 533 15 00
E-mail: info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl