Nieuws

Nieuw: aandachtspunten relatie OPR en MR-en

24 maart 2015

Een goede relatie tussen de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband is van belang. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de...

Lees verder