Ondersteuning en advies

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt op de diverse onderdelen van de medezeggenschap binnen passend onderwijs ondersteuning en advies. De reeds beschikbare handreikingen en voorbeelddocumenten zijn hier te downloaden. De advies- of begeleidingsmogelijkheden zijn direct aan te vragen.

Onder producten treft u een overzicht van de beschikbare handreikingen en voorbeelddocumenten. Deze producten zijn direct te downloaden. Onder diensten treft u een overzicht van de voorlichtingsmogelijkheden en de verschillende advies- of begeleidingstrajecten. Deze diensten zijn direct aan te vragen. 

Met behulp van een filter, zie rechterkant van de pagina, kunt u gericht zoeken op medezeggenschapsniveau en op fase.