Diensten

Diensten geeft een overzicht van de voorlichtingsmogelijkheden en de verschillende advies- of begeleidingstrajecten. Diensten voor samenwerkingsverbanden, ondersteuningsplanraden en medezeggenschapsraden voor personeel van samenwerkingsverbanden zijn kosteloos beschikbaar.  

Ook de diensten voor schooldirecteuren, schoolbesturen, GMR-en, MR-en op scholen kunnen via het Steunpunt worden aangevraagd. Deze diensten zijn alleen niet meer kosteloos. De MR of GMR heeft recht op ondersteuning als ze dat nodig vindt. Het schoolbestuur hoort deze kosten te vergoeden.

Aanvragen van oudergroepen over passend onderwijs kunnen ook worden ingediend. De ouderorganisaties binnen het Steunpunt verzorgen de voorlichting en dienstverlening voor ouders.

Alle diensten zijn direct via deze website aan te vragen. Alle advies- en begeleidingstrajecten zijn op maat en gaan uit van uw vraag. Herkent u uw vraag niet in aangeboden dienst, mail  ons uw vraag. De volgende advies- en begeleidingsmogelijkheden zijn beschikbaar: