Begeleiden wijzigen reglement/statuut medezeggenschap samenwerkingsverband

Een adviseur helpt u in het samenwerkingsverband bij het opstellen/wijzigen van:

  • het medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsverband;
  • het reglement van de ondersteuningsplanraad; 
  • het reglement van de medezeggenschapsraad voor personeel (MR-P). 

De adviseur helpt bij het wijzigen van het reglement en statuut en de implementatie van deze wijzigingen. Het Steunpunt kan ook ondersteunen bij de organisatie van een (nieuwe) afvaardiging/verkiezing van de leden van de ondersteuningsplanraad of de MR-P.

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld