Ondersteuning directie/bestuur

Bij het oprichten van een samenwerkingsverband komt een aantal medezeggenschapselementen kijken. Het steunpunt biedt directies en besturen van scholen en samenwerkingsverbanden advies omtrent alle facetten van de medezeggenschap binnen passend onderwijs. Het steunpunt kan ook begeleiden bij de gesprekken met ouders (en leerlingen) en personeel binnen de school of het samenwerkingsverband. Dit kan gaan om het schoolondersteuningsprofiel en/of het invullen van de medezeggenschap binnen passend onderwijs. Ook de rol van de schooldirecteur als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag binnen de medezeggenschap is een aandachtspunt.

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld