Veranderingen in de medezeggenschap

De invoering van passend onderwijs brengt een aantal wijzigingen in de medezeggenschap met zich mee. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Ondersteuningsplanraad: Ieder samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad, de medezeggenschapsraad voor het samenwerkingsverband.
  • Instemming ondersteuningsplan: Het samenwerkingsverband legt in een ondersteuningsplan vast welke afspraken de scholen met elkaar maken om te zorgen dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De ondersteuningsplanraad heeft een instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan.
  • Advies schoolondersteuningsprofiel: De MR van een school heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel omschrijft de school welke extra ondersteuning de school kan bieden en hoe deze georganiseerd is. 
  • Medezeggenschapraad personeel samenwerkingsverband: Indien het samenwerkingsverband personeel in dienst heeft, is er een medezeggenschapsraad voor het samenwerkingsverband die alleen bestaat uit personeel. Deze raad heeft dezelfde bevoegdheden conform de Wms die gelden voor een medezeggenschapsraad als geheel en voor de personeelsgeleding van een medezeggenschapsraad.