Model reglement ondersteuningsplanraad PO

Om te komen tot een reglement voor de ondersteuningsplanraad (van een samenwerkingsverband voor primair onderwijs) is dit model reglement een basis. Naast de wettelijk verplichte bepalingen, bevat het model een aantal keuze-elementen. 

Dit model reglement is opgesteld door het Steunpunt in nauwe samenwerking en overeenstemming met de PO-raad en de VO-raad.

Op 12 november 2013 is er een nieuwe versie van het reglement verschenen. Deze kent ten opzichte van de eerdere versie een wijziging in de artikelen:
Artikel 5 lid 1: toegevoegd ‘maximaal’
Artikel 10: nieuwe tekst
Artikel 13 lid 1: gewijzigde tekst

In maart 2014 is een nieuwe versie van het reglement verschenen. Deze kent ten opzicht van de eerdere versie een wijziging in artikel 30.

Relevante bijbehorende producten:

Bestand downloaden