Model huishoudelijk reglement ondersteuningsplanraad

Om te komen tot een huishoudelijk reglement voor de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband is dit model huishoudelijk reglement een basis. Naast de wettelijk verplichte bepalingen, bevat het model een aantal keuze-elementen. 

Dit model huishoudelijk reglement is opgesteld door het Steunpunt in nauwe samenwerking en overeenstemming met de PO-raad en de VO-raad.

In december 2014 is er een nieuwe versie van het model huishoudelijk reglement geplaatst. Er heeft een wijziging plaats gevonden in de artikel 4 lid 8 en artikel 9 lid 2.

Bestand downloaden