PO2302 - Enschede e.o.

Gemeenten

Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal
[Google Map]

Welkom!

Deze site is bedoeld voor allen die betrokken zijn voor de inrichting van Passend Onderwijs in het Samenwerkingsverband 23-02 (Enschede e.o.). Dus voor u, als:

  • ouder van een kind die naar het regulier of speciaal onderwijs gaat; en/of
  • personeelslid van een van de schoolbesturen.
Passend onderwijs vraagt bereidheid van iedereen (ouders, onderwijspersoneel, schoolbesturen) om samen het beste onderwijstraject voor ieder kind te bepalen. We willen allemaal dat ieder kind naar de beste en meest passende school gaat. Ook het kind welke extra ondersteuning nodig heeft. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormt het uitgangspunt in het regulier en speciaal onderwijs in het SWV 23-02.

Het inrichten van het ondersteuningsplan (OP), binnen het SWV, vraagt dus om communicatie met alle betrokkenen. Via deze website willen wij u, ouder of personeel, op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs in dit SWV.

Naast algemene informatie over het SWV 23-02, is hier informatie te vinden over de stand van zaken rondom:

  • de invoering van van passend onderwijs in onze regio;
  • het ondersteuningsplan (OP) in ons SWV;
  • de invoering van het OP.
Deze site is bedoeld als communicatiekanaal voor iedereen die betrokken is en/of wil zijn bij het ondersteuningsplan van het SWV 23-02. Op deze manier hopen wij u de juiste informatie te kunnen geven, die u kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs van uw kind of leerling in ons samenwerkingsverband.

P.S. Om bestanden te kunnen downloaden is het noodzakelijk om u eerst te registreren als deelnemer aan deze site.