GMR en bevoegdheden

Kies een categorie waarop uw vraag betrekking heeft.
Zoeken in de vragen is mogelijk via de zoekoptie rechts op deze pagina.
Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag aan de helpdesk

Vragen

Hoe liggen de bevoegdheden van de (G)MR ten aanzien van het beƫindigen van de huidige WSNS-verbanden?

Dit is afhankelijk van de hoe dit in de statuten van het WSNS-verband is geregeld. De statuten zijn daarin leidend. Mochten deze hierover niets aangeven dat geldt een advies-bevoegdheid (artikel...

Lees verder

In hoeverre kan bestuur in formatieplan van komend schooljaar vooruitlopen op personele consequenties die voortkomen uit het ondersteuningsplan?

Een deel van het personeel wordt nu mogelijk betaald uit de huidige rugzakmiddelen en/of wsns-gelden. Straks gaan alle gelden voor extra ondersteuning naar het samenwerkingsverband dat deze gelden...

Lees verder

Kan een GMR-lid zich kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad?

De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de MR-en. Een kandidaat voor de ondersteuningsplanraad hoeft zelf geen MR-lid te zijn. Dit zou dus ook een GMR-lid kunnen...

Lees verder

Wat is bevoegdheid van (G)MR bij overgang van personeel van REC of WSNS naar schoolbesturen?

De personeelsgeleding van de (G)MR van de schoolbesturen die personeel overnemen, heeft instemmingsrecht ten aanzien van deze personeelsuitbreiding.

Lees verder

Wat zijn bevoegdheden van (G)MR-en bij inrichting van samenwerkingsverband?

De (G)MR heeft geen bevoegdheid over het wel of niet aansluiten bij het samenwerkingsverband, dat is een wettelijke verplichting. Welke school/bestuur onder welk samenwerkingsverband valt, is...

Lees verder

Welke bevoegdheden heeft de GMR binnen passend onderwijs?

De GMR heeft geen bevoegdheid op het schoolondersteuningsprofiel. Dat adviesrecht ligt bij de MR. Ook op het ondersteuningsplan heeft de GMR geen bevoegdheid. De ondersteuningsplanraad heeft...

Lees verder

Welke rol heeft de GMR bij de ondersteuningsplanraad?

De GMR speelt geen rol bij de vorming van de ondersteuningsplanraad. De MR-en vaardigen de leden van de ondersteuningsplanraad af en niet de GMR.

Lees verder