Oprichten samenwerkingsverband

Kies een categorie waarop uw vraag betrekking heeft.
Zoeken in de vragen is mogelijk via de zoekoptie rechts op deze pagina.
Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag aan de helpdesk

Vragen

Hoe verloopt het oprichten van de MR voor personeel van het samenwerkingsverband?

Wanneer een samenwerkingsverband, naast directeur/bestuurder, 2 of meer personeelsleden in dienst heeft of personeel langdurig (langer dan 6 maanden) werkzaam is bij het samenwerkingsverband, is er...

Lees verder

Krijgt straks elk samenwerkingsverband een MR voor personeel?

Ieder samenwerkingsverband kent straks een ondersteuningsplanraad waarin ouders (in VO ook leerlingen) en personeelsleden van de scholen uit de regio zitten. Daarnaast krijgt zo goed als ieder...

Lees verder

Waarvoor is het subsidiebedrag (€10 per leerling) van het ministerie voor de invoering van passend onderwijs bedoeld?

De samenwerkingsverbanden en instellingen cluster 1 en 2 (in oprichting) konden voor het schooljaar 2012-2013 deze subsidie (aanvullende bekosting) aanvragen. De schoolbesturen van de scholen in...

Lees verder

Wat zijn bevoegdheden van (G)MR-en bij inrichting van samenwerkingsverband?

De (G)MR heeft geen bevoegdheid over het wel of niet aansluiten bij het samenwerkingsverband, dat is een wettelijke verplichting. Welke school/bestuur onder welk samenwerkingsverband valt, is...

Lees verder

Welke bevoegdheden heeft de GMR binnen passend onderwijs?

De GMR heeft geen bevoegdheid op het schoolondersteuningsprofiel. Dat adviesrecht ligt bij de MR. Ook op het ondersteuningsplan heeft de GMR geen bevoegdheid. De ondersteuningsplanraad heeft...

Lees verder