Geschillenprocedure

Kies een categorie waarop uw vraag betrekking heeft.
Zoeken in de vragen is mogelijk via de zoekoptie rechts op deze pagina.
Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag aan de helpdesk

Vragen

Is er de mogelijkheid om een geschil voor te leggen wanneer de school het advies van de MR over het ondersteuningsprofiel naast zich neerlegt?

Als de MR een negatief advies uitbrengt over het schoolondersteuningsprofiel en de directeur legt dit advies naast zich neer, kan de MR een geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor...

Lees verder

Wat als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan?

Als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan, dan moet het samenwerkingsverband het geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap (de LCG...

Lees verder