Cluster 2

Kies een categorie waarop uw vraag betrekking heeft.
Zoeken in de vragen is mogelijk via de zoekoptie rechts op deze pagina.
Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag aan de helpdesk

Vragen

Hoe gaat de medezeggenschapsstructuur eruit zien na omvormen scholen cluster 2 naar een instelling?

De organisaties waaronder scholen cluster 2 nu vallen, worden omgevormd tot instellingen. Dit betekent dat ook de medezeggenschapsstructuur verandert. Niet langer is er een MR per school...

Lees verder