Checklist advies MR op schoolondersteuningsprofiel

Deze checklist zet de aandachtspunten voor het advies van de medezeggenschapsraad op het schoolondersteuningsprofiel op een rij. De checklist is onderdeel van de handreiking ‘Medezeggenschapsraad en schoolondersteuningsprofiel’, mei 2013, Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.

Bestand downloaden