Hoe verloopt de vertegenwoordiging van AOC’s (tuinbouwscholen) in de ondersteuningsplanraad?

Voor de beantwoording van deze vraag is eerst nodig te kijken in hoeverre de Wet op de medezeggenschap scholen (Wms) van toepassing is en in hoeverre de Wet op de ondernemingsraden (Wor):

  • Bij zelfstandige vmbo-scholen (scholen die beschikken over een eigen brinnummer) binnen een vmbo-mbo-scholengemeenschap moet de Wms worden toegepast. Er is dan sprake van een MR die recht heeft op afvaardiging in de ondersteuningsplanraad.  
  • Bij verticale scholengemeenschappen en een Agrarisch onderwijscentrum zoals bedoeld in art. 2.6 van de WEB geldt de Wms niet en is de Wor van toepassing. Daarnaast kan een ouderraad (en deelnemersraad) zijn ingesteld. Ouderraden voor ouders zijn in het MBO-deel alleen verplicht als ten minste 25 ouders daarom vragen. 
  • Scholengemeenschappen met zowel MBO als VO scholen hebben te maken met twee regimes / gedeelde medezeggenschap waarbij voor het VO-deel de Wms uitgangspunt is, terwijl voor het MBO-deel en voor het VMVO-deel binnen een AOC de Wor (1992 tot op heden) van toepassing is, zodat de medezeggenschap plaatsvindt via ondernemingsraden voor het personeel, deelnemersraden voor de deelnemers en ouderraden voor de ouders. 

De Wet Passend Onderwijs regelt de afvaardiging van OR-leden of leden van deelnemersraad en ouderraad van een AOC aan de ondersteuningsplanraad niet. In de wet is bepaald dat de leden van de ondersteuningsplanraad afgevaardigd worden door de leden van de MR-en van de scholen in het samenwerkingsverband. OR-en kunnen dan ook geen leden naar de ondersteuningsplanraad afvaardigen danwel kiezen. Wel kunnen personeelsleden, ouders en leerlingen van deze scholen zich kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad.

Overzicht Veelgestelde vragen