Medezeggenschap en passend onderwijs voor niet MR-leden

Passend onderwijs: wat heb ik daarover te zeggen? De inspraak van ouders, leerlingen en personeel.

Wat is een passend onderwijsaanbod? Wie bepaalt dat? Welke inspraak heeft een ouder op het passende onderwijsaanbod? Wat kan er van u als leraar verwacht worden? Welke invloed heeft u als leerkracht op de zorg en ondersteuning die uw school biedt?

Deze handreiking is voor niet MR-leden en geeft antwoord op deze vragen. Centraal staat de inspraak van ouders, leerlingen en personeel op passend onderwijs. Het eerste deel gaat in op de individuele inspraak van ouders op het ondersteuningsaanbod voor hun kind. Het tweede deel behandelt de collectieve mogelijkheden om als leerkracht of ouder/leerling inspraak te hebben op passend onderwijs.

Tip: Naast deze handreiking is er speciaal voor ouders met vragen over (het zoeken naar) passend onderwijs voor hun kind de informatiegids 'Passend onderwijs' uitgebracht. Dit is een uitgave van het Steunpunt Passend Onderwijs