Online verkiezingsmodule voor OPR-verkiezing

In samenwerking met Inkesta stelt het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs een verkiezingsmodule beschikbaar voor online verkiezing van de ondersteuningsplanraadsleden.

Online verkiezingen via internet zijn met deze module eenvoudig zelf te organiseren. De website waarop kan worden gestemd is professioneel vormgegeven en past u aan uw eigen huisstijl aan. De door Inkesta ontwikkelde verkiezingssoftware is flexibel. U maakt zelf kandidatenlijsten aan, waarop de kandidaten zich kort kunnen introduceren en waarop kan worden gestemd. Dit kunt u per kiesgroep of kieslijst inrichten.

De MR-leden nodigt u per e-mail en/of brief uit om op de kandidaat van hun keuze te stemmen. Respons percentages zijn direct zichtbaar en het versturen van reminders kan met een druk op de knop. Na het afsluiten van de verkiezing is de uitslag per direct bekend. De software wordt webbased aangeboden waarbij de mogelijkheid bestaat de verkiezingstool te koppelen aan de web-faciliteit voor achterbancommunicatie of uw eigen website.
Inkesta hanteert hierbij zeer strikte privacy regels. Eventueel verstrekte privacygevoelige informatie wordt uitsluitend op uw aanwijzing en voor deze verkiezing gebruikt. Vervolgens wordt deze uit de systemen verwijderd.

De digitale verkiezingsmodule bestaat uit:

 • Eigen domein;
 • Voorzien van eigen logo;
 • Digitaal stembiljet met ruimte per kandidaat om zichzelf kort te introduceren;
 • Meerdere kieslijsten/groepen in te richten;
 • Respondenten per mail (of per brief) uit te nodigen;
 • Onderdeel van web-faciliteit voor achterbancommunicatie of te koppelen aan eigen website;
 • Standaard rapportage;
 • Mogelijkheid tot het versturen van reminders;
 • Digitale stemwijzer met 5 zelf in te vullen stellingen.

Dit pakket wordt kosteloos beschikbaar gesteld door het Steunpunt. In overleg met Inkesta en tegen het daarvoor geldende tarief kan het samenwerkingsverband zelf aanvullende dienstverlening afnemen waaronder:

 • Waarborgpakket
 • Bounce management
 • Extra ondersteuning

Meer informatie over deze aanvullingen treft u op de website van Inkesta.

De digitale verkiezingsmodule vraagt u aan middels het invullen van onderstaand formulier.

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld