Uitgelichte verhalen en goede voorbeelden

Filmpjes passend onderwijs

Een aantal samenwerkingsverbanden hebben een filmpje gemaakt over passend onderwijs. Een mooie manier om leerkrachten, ouders, leerlingen en andere betrokkenen te informeren over wat passend onderwijs in de...

Lees verder

PO De meijerij: Informeren van ouders

Eén van de onderwerpen van het ondersteuningsplan is het informeren van ouders. Het samenwerkingsverband primair onderwijs De Meierij heeft daar serieus werk van gemaakt. Alle scholen en schoolbesturen kunnen...

Lees verder