Communicatie werven OPR-leden

Deze teksten kunt u gebruiken voor het werven van leden voor de ondersteuningsplanraad. Hier onder te downloaden zijn:

  • Tekst voor in nieuwsbrief / schoolkrant / website van de school (zowel voor primair als voorgezet onderwijs)
  • Wervingstekst OPR-leden voor ouders/personeelsleden primair onderwijs
  • Wervingstekst OPR-leden voor ouders/personeelsleden voortgezet onderwijs
  • Wervingstekst OPR-leden voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

De teksten geven in het kort aan waar passend onderwijs over gaat, wat de ondersteuningsplanraad is en wie zich daarvoor kandidaat kunnen stellen. De wervingsteksten geven daarnaast een beeld van wat er van een lid van de ondersteuningsplanraad wordt verwacht en gevraagd maar ook wat een kandidaat er zelf aan kan hebben.

Deze word-bestanden zijn naar eigen inzicht aan te passen en te gebruiken. De in rood geplaatste tekst dient zelf aangevuld te worden.

Bestand downloaden