Communicatie passend onderwijs voor MR-en

Als MR kunt u ouders (en in het voorgezet onderwijs ook leerlingen) middels de tekst 'passend onderwijs in een notendop' informeren over passend onderwijs. De tekst maakt in amper een a4-tje duidelijk wat passend onderwijs is, welke taken het samenwerkingsverband heeft, wat er in het ondersteuningsplan staat en wat het schoolondersteuningsprofiel inhoudt. Tevens verwijst het ouders de weg naar meer informatie.

De hier onder te downloaden tekst is naar eigen inzicht aan te passen en te gebruiken.

Bestand downloaden