Informatieavond schoolondersteuningsprofiel

In een bijeenkomst van 1 tot 2 uur gaat een ervaren adviseur in op het schoolondersteuningsprofiel. Aan bod komen de rol en plaats van het schoolondersteuningsprofiel binnen passend onderwijs, de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel, de manier waarop deze tot stand kan komen en de rol van de medezeggenschapsraad, team en ouders daarin.

Deze voorlichting is voor (G)MR-leden, ouders en personeelsleden en kan ook prima als ouderavond op een school, voor meerdere scholen van één bestuur of meerdere scholen in een samenwerkingsverband worden gegeven. Ook ouderinitiatieven die over dit onderwerp een informatieavond voor ouders willen organiseren, kunnen deze aanvragen.

De voorlichting sluit aan bij de handreiking en checklist schoolondersteuningsprofiel.

 

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld