Draaiboek verkiezing ondersteuningsplanraad

De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de medezeggenschapsraden van alle scholen in het samenwerkingsverband. Als er meer kandidaten dan zetels zijn, worden de kandidaten middels een verkiezing gekozen door deze MR-leden. 

Het draaiboek zet alle te nemen stappen voor de organisatie van de verkiezing van de leden van de ondersteuningsplanraad op een rij. Het hieronder te downloaden Word-bestand is aan te passen aan de eigen situatie en de bepalingen/termijnen die in het reglement van de ondersteuningsplanraad staan.

Het draaiboek is zowel geschikt voor de verkiezing via de online-verkiezingmodule die het steunpunt beschikbaar stelt als voor de verkiezing met stembiljetten.

De verkiezing van de ondersteuningsplanraad vindt in sommige samenwerkingsverbanden onder grote tijdsdruk plaats. Daarvoor is een verkort draaiboek ontwikkeld dat uitgaat van zes weken na vaststellen reglement en statuut door het bestuur van het samenwerkingsverband. Ook dit draaiboek is hieronder te downloaden.

Indien gewenst kan een adviseur van het Steunpunt gratis ondersteunen bij de afvaardiging/verkiezing van de ondersteuningsplanraadsleden.

Bestand downloaden