Handreiking achterbancommunicatie ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad vertegenwoordigt ouders (VO ook leerlingen) en personeel van de scholen in het samenwerkingsverband. Weten wat er onder hen leeft en communiceren met deze achterban is voor de ondersteuningsplanraad van groot belang. Ook om passend onderwijs beleidsmatig goed vorm te geven. Goed contact met de achterban vergroot de kwaliteit van de inbreng op de besluiten van het bestuur en het draagvlak daarvan.

In deze handreiking staat meer over de mogelijkheden die een ondersteuningsplanraad heeft om de achterban te betrekken bij het ondersteuningsplan. De handreiking gaat eerst in op de achterban, het belang van achterbancommunicatie en specifieke groepen binnen de achterban. Vervolgens gaat deze in op de diverse mogelijkheden om de achterban te raadplegen en mee te communiceren. Tot slot volgt een checklist om direct aan de slag te gaan. 

Bestand downloaden