Handreiking scholieren en medezeggenschap passend onderwijs

Deze handreiking ‘medezeggenschap en passend onderwijs’ is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Door passend onderwijs verandert de inspraak van leerlingen, ouders en personeel. In deze handreiking worden deze veranderingen op het gebied van de medezeggenschap toegelicht en wordt aangegeven hoe leerlingen kunnen meepraten over de vormgeving van passend onderwijs op hun eigen school en in het samenwerkingsverband. 

Bestand downloaden