Model reglement MR-Personeel van het samenwerkingsverband

Om te komen tot een reglement voor de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband bestaande uit alleen personeel is dit model reglement een basis. Naast de wettelijk verplichte bepalingen, bevat het model een aantal keuze-elementen.

Dit model reglement is opgesteld door het Steunpunt in nauwe samenwerking en overeenstemming met de PO-raad en de VO-raad.

In maart 2014 is een nieuwe versie van het reglement verschenen. Deze kent ten opzicht van de eerdere versie een wijziging in artikel 33.

In oktober 2014 is een nieuwe versie van het reglement verschenen. Deze bevat ten opzicht van de eerdere versie (maart 2014) een toelichting bij een aantal artikelen en de volgende wijzigingen:

  • artikel 24 lid 2: school vervangen door samenwerkingsverband
  • artikel 27 lid 1: ondersteuningsplan vervangen door besluit

In maart 2015 is er een nieuwe versie van het reglement MR-P verschenen. De volgende punten zijn gewijzigd:

  • Nummering artikel 23 (c.=b. en verder)
  • Verwijderd in artikel 24.2: , dan wel voor de ouders of leerlingen

Bestand downloaden