Scholing (G)MR schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan

Passend onderwijs brengt veranderingen in de klas, in de school maar zeker ook bestuurlijk met zich mee. Het is een stelselwijziging en wijzigingen in het financiële kader. Wat betekent dit voor de medezeggenschap en hoe kan een (G)MR hier zo goed mogelijk op anticiperen of zich op voorbereiden? Meer weten over de rol en mogelijkheden van de MR bij het schoolondersteuningsprofiel en wat de relatie daarmee is met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband? Of wil uw (G)MR zich verdiepen in de relatie die er ligt tussen het ondersteuningsplan en school(bestuurlijke)beleidsplannen zoals het formatieplan, scholingsplan en meerjaren beleidsplan?

In een dagdeel neemt de adviseur de (G)MR mee in wat passend onderwijs, de gewijzigde medezeggenschap en het samenwerkingsverband betekent voor uw (G)MR. In een werkvorm bekijkt u samen met de adviseur naar de mogelijkheden die de (G)MR heeft en hoe de (G)MR zich in dit veranderende veld kan opstellen.

Een adviseur van het Steunpunt komt bij u op locatie.

 

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld