Scholing ondersteuningsplanraad over het ondersteuningsplan

Alle ondersteuningsplanraden hebben instemming verleent aan het eerste ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dat was een belangrijke taak die in een zeer kort tijdsbestek moest worden volbracht. Deze eerste ondersteuningsplannen zijn de basis voor de vormgeving van passend onderwijs in het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft ook hierbij een taak om wijzigingen op - verder uitwerkingen van het ondersteuningsplan te beoordelen en mee in te stemmen. Ook volgt de ondersteuningsplanraad de implementatie en de voortgang binnen het samenwerkingsverband.

Het eerste ondersteuningsplan was veelal op hoofdlijnen ingevuld en ondersteuningsplanraden hebben ook op hoofdlijnen hun instemming verleend. Veelal met nog niet duidelijk wat het voorgestelde beleid betekent voor de scholen en de leerlingen. Deze scholing over het ondersteuningsplan geeft een verdieping van de onderdelen die in het ondersteuningsplan beschreven zijn. Uitgangspunt daarbij is de stand van zaken in het samenwerkingsverband en de informatiebehoefte van de ondersteuningsplanraad. 

Het Steunpunt biedt naast dit scholingsaanbod een handreiking, checklist en advies op maat.

Deze scholing is aan te vragen voor de hele ondersteuningsplanraad maar ook te volgen door een aantal leden. In dat laatste geval zal voor een groep van leden uit verschillende ondersteuningsplanraden de scholing worden georganiseerd.

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld