Scholing/begeleiding interne organisatie ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad vertegenwoordigt de belangen van het personeel en de ouders (in het voortgezet onderwijs tevens de leerlingen) van alle scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van deze raad is het verlenen van instemming op het ondersteuningsplan.

De ondersteuningsplanraad functioneert in principe als een gewone medezeggenschapsraad maar wel in een andere omgeving en in een ander veld. Dit maakt de organisatie van de raad en de onderlinge gang van zaken ingewikkelder. Naast de wettelijke regels spelen vooral een rol de mogelijkheden en keuzes die de raad zelf maakt om op een goede manier invulling te geven aan zijn vertegenwoordigende taak.

Een adviseur van het Steunpunt neemt uw ondersteuningsplanraad mee in de opzet en organisatie van de ondersteuningsplanraad. Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen zijn het jaarplan, het activiteitenplan, de faciliteitenregeling, effectief vergaderen, rollen binnen de raad, de relatie met de achterban en de besluitvorming.

 

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld