Begeleiden oprichten en vormen MR-Personeel samenwerkingsverband

Wanneer een samenwerkingsverband zelf personeel in dienst heeft ofwel 'extern' personeel bij het samenwerkingsverband langdurig werkzaam is, dient er een medezeggenschapsraad voor personeel (MR-P) te zijn. Een adviseur helpt het samenwerkingsverband bij het oprichten van deze medezeggenschapsraad die er naast de ondersteuningsplanraad komt. Deze medezeggenschapraad bestaat alleen uit personeel en heeft vooral de bevoegdheden die volgens de Wms toehoren aan de personeelsgeleding van de mezeggenschapsraad.

De adviseur helpt bij het opstellen van het reglement (en statuut) voor de MR-P en het verdere traject om te komen tot een MR-P.  

 

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld