Checklist instemming ondersteuningsplan

Deze checklist is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan. Het geeft op hoofdpunten aan waar de ondersteuningsplanraad naar kijkt en vragen over stelt om het instemmingsverzoek te kunnen beoordelen. Aangegeven zijn vragen en aandachtpunten vanuit het perspectief van de hele ondersteuningsplanraad en specifiek van de ouders (leerlingen) en het personeel. Deze checklist is onderdeel van de handreiking instemming ondersteuningsplan. Een uitgebreide beschrijving van de onderdelen en verdere uitleg is in deze handreiking te vinden.

Bestand downloaden