Wanneer moet de nieuwe ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband er zijn?

De ondersteuningsplanraad moet uiterlijk 1 februari 2014 zijn ingericht. Uiterlijk op die datum namelijk moet het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan voorleggen aan de ondersteuningsplanraad. Het advies aan samenwerkingsverband is een langere invoeringsperiode te benutten en de ondersteuningsplanraad eerder in te stellen. 

De wettelijke kaders zijn als volgt: 

  • Uiterlijk 1 november 2013: inrichting rechtspersoon door samenwerkingsverband.
  • Uiterlijk 1 februari 2014: het samenwerkingsverband legt een voorstel voor het eerste ondersteuningsplan voor aan de ondersteuningsplanraad.
  • De ondersteuningsplanraad spreekt zich binnen 4 weken uit over dit voorstel.
  • Als de ondersteuningsplanraad zijn instemming aan het ondersteuningsplan onthoudt, dan moet het samenwerkingsverband het voorstel binnen 2 weken voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)
  • Uiterlijk 15 april 2014: bindende uitspraak van de LCG WMS over het eerste ondersteuningsplan. Tegen deze uitspraak staat geen beroep open bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
  • Uiterlijk 1 mei 2014: indiening eerste ondersteuningsplan bij inspectie door het samenwerkingsverband.

NB: als het samenwerkingsverband ervoor kiest om een raad van toezicht in te stellen voor het interne toezicht, dan moet het samenwerkingsverband de ondersteuningsplanraad bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht in de gelegenheid stellen een bindende voordracht te doen voor een lid.

Overzicht Veelgestelde vragen