VO De Meierij: leerlingen in de ondersteuningsplanraad

Sinds half november 2013 heeft het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 3005 De Meierij een ondersteuningsplanraad. Na een goed en intensief voorbereidingstraject met een werkgroep VOPR hadden 32 personen zich kandidaat gesteld voor 16 zetels.

Het samenwerkingsverband laat weten dat de betrokkenheid en medewerking vanuit de scholen groot was: ‘dankzij de inzet van velen hebben we in een kort tijdsbestek het voorwerk kunnen doen.’

Rein van Dijk, adviseur van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, was als begeleider betrokken bij de werkgroep VOPR. Hij feliciteert de leden met hun verkiezing tot OPR-lid: ‘Wat een traject hebben jullie afgelegd: eerst de werkgroep VOPR, die het OPR-reglement heeft gemaakt; toen de werkgroep verkiezingen waarbij we uitwerking gaven aan het principe van het songfestivalmodel en er een goede en eerlijke kandidatuur kwam; tenslotte een verkiezingscommissie die alles wat was ontwikkeld uitrolde en ervoor zorgde dat de communicatie naar alle betrokkenen op gang kwam.’ En daarnaast met als resultaat dat er 4 leerlingen in de ondersteuningsplanraad zitten!

Eén van de leerlingen, Lennart Zandbergen, zat ook in de werkgroep VOPR en nu in de ondersteuningsplanraad. In de werkgroep dacht hij mee over het reglement en statuut voor de ondersteuningsplanraad en heeft hij de wervingsbrief voor kandidaten leerlingen gemaakt. Deelname aan deze werkgroep en straks aan de ondersteuningsplanraad ziet hij als een mooie en interessante ervaring. Het lezen van de stukken was soms best pittig maar hij kreeg altijd ruimte om vragen te stellen en te vragen om verduidelijking. Zo werd het voor de andere leden ook duidelijker en werd de inbreng van Lennart als meerwaarde gezien.

Lennart vindt deelname van leerlingen aan de ondersteuningsplanraad vanzelfsprekend: ‘Het gaat bij alle zaken op school om de leerling. Het is daarom goed om die er direct bij te betrekken. Zo wordt er niet over leerlingen gesproken maar met leerlingen.’

Echt veel begeleiding heeft Lennart niet gehad maar vond hij ook niet nodig. Een ander lid was altijd bereid om nog even wat uit te leggen en ook bij LAKS kon hij met vragen terecht. Lennart kreeg voor deelname aan de werkgroep een vacatievergoeding die gelijk was aan de vergoeding voor de ouders. Dat vindt hij terecht. Als leerling doe je hetzelfde werk en wordt er ook hetzelfde van je verwacht. Waarom zou je dat dan anders waarderen?

Tot slot geeft Lennart aan dat het voor leerlingen een goede ervaring is en dat wil je als school toch ook aan leerlingen meegeven!

De directeur Lia van Grinsven speelde in dit traject een belangrijke bestuurdersrol die betrokkenheid bij de mensen en bij het proces uitstraalde. Meer over dit samenwerkingsverband in ‘Lia van Grinsven aan het woord’ en op de website van dit samenwerkingsverband.

Meer weten over leerlingen in de ondersteuningsplanraad? Zie het aanbod van het Steunpunt of neem contact op met LAKS.

Terug naar overzicht