Termen en afkortingen medezeggenschap passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs betekent ook een aantal nieuwe termen, namen en afkortingen. Dit overzicht zet de termen en afkortingen die betrekking hebben op de medezeggenschap binnen passend onderwijs op een rij.

Bestand downloaden