Aandachtspunten voor leraren

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder. Het is van groot belang dat u op de hoogte bent van wat er binnen uw school en samenwerkingsverband is afgesproken en eventueel gaat veranderen.

Deze lijst met aandachtspunten richt zich op de onderwerpen die voor leraren van belang zijn met betrekking tot passend onderwijs. Door deze aandachtspunten puntsgewijs langs te lopen kunnen onduidelijkheden in kaart worden gebracht. Daarnaast kan de lijst helpen het gesprek over passend onderwijs te voeren binnen het team.

Bestand downloaden