Handreiking ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Wat betekent het schoolondersteuningsprofiel voor ouders van kinderen die ondersteuning op school nodig hebben? Deze vraag staat in deze handreiking centraal. Enerzijds gaat het daarbij om de vraag van ouders zelf: Wat betekent het schoolondersteuningsprofiel voor mijn kind? Anderzijds gaat het om de vraag vanuit leden van de medezeggenschapsraad (MR): Waarop moet de MR letten bij de beoordeling van het schoolondersteuningsprofiel?

Deze handreiking richt zich specifiek op de vragen en behoeften van ouders van kinderen die ondersteuning nodig hebben en de manier waarop de MR deze behoeften mee kan nemen bij de beoordeling van het schoolondersteuningsprofiel.

Bestand downloaden