VO Helmond-Peelland: publieksversie ondersteuningsplan

Op 17 maart 2014 stemde de ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO in met het ondersteuningsplan 2014-2018. Eerder gaven sommige ondersteuningplanraadsleden aan dat ze het 33 pagina’s tellende ondersteuningsplan zware kost vonden. Daarom kwam het verzoek om het ondersteuningsplan meer toegankelijk te maken voor ouders en personeel.

Onder het ondersteuningsplan ligt een wettelijk kader. Dit meerjarenbeleidsplan moet voldoen aan wettelijke eisen en is voor de onderwijsinspectie een belangrijke bron voor het inspectieonderzoek. Daarom kan het ondersteuningsplan zelf niet zomaar aangepast of ingekort worden. De oplossing vond Marja Q. Van Leeuwen, directeur van dit samenwerkingsverband, in een populaire versie van het ondersteuningsplan.

 publieksversie op (1)

De populaire versie van het ondersteuningsplan is een mooi vormgegeven brochure van tien pagina´s.
Marja van Leeuwen: "In deze brochure van tien pagina’s heb ik getracht in heldere taal weer te geven wat het ondersteuningsplan uitgebreid beschrijft. Ik heb de hoofdstukindeling van het originele ondersteuningsplan aangehouden. Zo weet ieder die toch meer informatie over bepaalde onderwerpen wil hebben, precies waar hij moet zoeken in het ondersteuningsplan. Uiteraard kan een samenvatting nooit compleet zijn. Dat is ook niet de bedoeling van deze brochure. Als we met deze brochure bereiken dat meer mensen kennis nemen van passend voortgezet onderwijs in de regio Helmond-Peelland, dan is de opzet geslaagd."

De ondersteuningsplanraad is zeer tevreden met het resultaat. De voorzitter van de ondersteuningsplanraad, Annemieke van den Hoven geeft aan: “Van zowel docenten als ouders ontvangen we veel positieve reacties. Het geeft de hoofdlijnen aan van hoe passend onderwijs bij ons in de regio wordt uitgewerkt. Zo is een groot en ingewikkeld beleidsdocument toegankelijk voor iedereen.

De ondersteuningsplanraad heeft een goede samenwerking met het bestuur. Samen pakt men de taak op. De afgelopen periode ging in een sneltreinvaart maar door een goede en open communicatie en een goede sfeer is deze prima doorlopen. Dit product is daarvan een mooi resultaat. Annemieke van den Hoven: “Natuurlijk zijn we nog niet klaar. Het ondersteuningsplan is een groeidocument en ook deze populaire versie van het ondersteuningsplan groeit mee. Onlangs hebben zorgcoördinatoren binnen het samenwerkingsverband de bureaucratie en de formulierenstroom onder de aandacht gebracht. Ook dat pakt het bestuur van het samenwerkingsverband positief en actief op."

Terug naar overzicht