PO IJssel|Berkel: naast formele ook informele medezeggenschap organiseren

Het samenwerkingsverband IJssel|Berkel (PO25.01) heeft inmiddels vele stappen in het proces van invoering passend onderwijs genomen. Onderstaande uitgelichte verhaal vormde in februari 2013 het startpunt voor betrekken van ouders en personeel bij de invoering van passend onderwijs. Daarna is er aardig wat gebeurd. Begin maart verscheen een artikel over de directeur, Luuk van Aalst, in De Stentor.

 Luuk van Aalst-stentor

Download het artikel.

Een korte weergave van de behaalde mijlpalen:

 • Maart 2014: OOGO met gemeenten is afgerond en ondersteuningsplan is ondertekend
 • Februari 2014: OPR stemt in met ondersteuningsplan
 • Januari-februari 2014: met alle ouders van de huidige ‘rugzak’leerlingen is in een persoonlijk gesprek bekeken hoe de ondersteuning er volgend schooljaar uit gaat zien.
 • Januari 2014: de informatiebijeenkomsten voor ouders en personeel over het concept ondersteuningsplan trokken volle zalen.
 • Januari 2014: de OPR is geinstalleerd en stelt zich voor.
 • December 2013: de inspectie kwam langs voor het simulatieonderzoek.

--------------------------------------------------------------------------

Het samenwerkingsverband IJssel|Berkel (PO25.01) organiseerde op 27 februari 2013 een startbijeenkomst klankbordgroep Ouders. 55 ouders waren present. Een klankbordgroep personeel is er ook. Deze klankbordgroepen bieden het samenwerkingsverband de gelegenheid om plannen vroegtijdig te bespreken, te toetsen en te horen wat er speelt en leeft. Natuurlijk komt er ook een ondersteuningsplanraad die gaat over de formele instemming op het ondersteuningsplan.

Proces

In het hele proces dat tot nu toe is doorlopen om te komen tot een nieuw samenwerkingsverband zijn ouders en personeelsleden steeds betrokken geweest:

 • Tijdens een 2-daagse voor besturen in februari 2012 hebben ouders en personeelsleden meegedacht in een werkgroep.
 • In april 2012 is voor 100 (G)MR leden de concept koersnotitie gepresenteerd en uitleg gegeven over passend onderwijs in het algemeen en medezeggenschap in het bijzonder.
 • Nadat de concept koersnotitie door de besturen akkoord was bevonden zijn in november 2012 informatieavonden georganiseerd in de regio waarbij iedereen welkom was, ouders en personeel. Op deze avonden zijn in het totaal maar liefst 250 mensen geweest. De koersnotitie werd gepresenteerd en opnieuw is uitleg gegeven over Passend Onderwijs. Tijdens deze avonden zijn de twee klankbordgroepen, voor personeel en voor ouders, aangekondigd.
 • In december 2012 is de koersnotitie definitief vastgesteld door de schoolbesturen. Het bestuur samenwerkingsverband is in januari 2013 aangesteld.
 • In december zijn de uitnodigingen voor de klankbordgroepen verstuurd.

Motivatie personeel

Personeel werd gevraagd om een motivatie. Van de 50 reacties zijn 15 personeelsleden geselecteerd voor de klankbordgroep. Zij denken inhoudelijk mee over de invulling van het ondersteuningsplan.

Klankbordgroep ouders

De verwachting was dat zich weinig ouders zouden melden voor de klankbordgroep ouders. Er kwamen echter 70 aanmeldingen binnen! Er is toen gekozen voor een startbijeenkomst waarop 55 ouders kwamen. Kijkend naar de achtergrond van de aangemelde ouders, is het een goede mix van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften en ouders van kinderen die dat niet nodig hebben. En er zijn ook ouders waarbij het soms heel moeizaam ging of gaat op school.

De startbijeenkomst was zo positief. Ouders gaven aan op deze manier betrokken te willen zijn. Besloten is nu dat er naast de ondersteuningsplanraad ook een klankbordgroep komt die op thema’s betrokken gaat worden. Op 11 mei wordt bijvoorbeeld verder gesproken met de ouders over basisondersteuning en ouders als partner.

Opbrengsten

Luuk van Aalst, directeur WSNS Zutphen: ‘Wat ons vooral opviel tijdens de startbijeenkomst was de positief kritische betrokkenheid van de aanwezige ouders en uiteraard hun knowhow. De eerste vraag was naar hun beelden over Passend Onderwijs en daar kwam ongeveer het volgende uit’:

Indruk van ouders.jpg

Nog een opbrengst van deze startavond is het aanbod van een aantal ouders om mee te denken over de communicatie richting ouders en te willen helpen bij het vormgeven van een nieuwsbrief. Een mooie win-win situatie.

Luuk denkt dat er zoveel ouders zijn betrokken, doordat ouders werden meegenomen bij het hele proces al vanaf het begin. Het WSNS Zutphen en WSNS Berkeldal (samen straks samenwerkingsverband IJssel|Berkel) hebben al jaren een zorgroute waarin ouders een belangrijk rol hebben. Het is normaal dat ouders bij alle gesprekken over hun kind aan tafel zitten, hoe lastig het gesprek ook is. Dat geldt voor de gesprekken op school maar ook voor bijvoorbeeld het ZAT.

Meer informatie: www.ijsselberkel.nl en ‘aan het woord’ interview met o.a. Ank Stegenga, directeur WSNS Berkeldal.

Terug naar overzicht