Begrippen passend onderwijs

Dit document geeft een volledig overzicht van alle begrippen die binnen passend onderwijs aan de orde komen. In totaal 30 termen en begrippen zoals ambulant begeleider, lichte en zware ondersteuning, ondersteuningsplan en persoonsgebondenbudget zijn beschreven.

Bestand downloaden