Voorbeelden reglement ondersteuningsplanraad

Een aantal voorbeelden van reglementen voor de ondersteuningsplanraad zijn te downloaden:

  • Voortgezet onderwijs Utrecht en Stichtse vecht: dit samenwerkingsverband is een voorloopregio en heeft passend onderwijs per 1 augustus 2013 ingevoerd 
  • Primair onderwijs Friesland
  • Primair onderwijs Amstelronde

Bestand downloaden