Voorbeelden statuut medezeggenschap samenwerkingsverband

Een aantal voorbeelden van een statuut voor de ondersteuningsplanraad zijn te downloaden:

Let op: voor deze samenwerkingsverbanden geldt dat er (nog) geen MR-P (voor het personeel van het samenwerkingsverband) is ingesteld. Deze wordt daarom niet genoemd in deze voorbeelden. 

  • Voortgezet onderwijs Utrecht en Stichtse vecht: dit samenwerkingsverband is een voorloopregio en heeft passend onderwijs per 1 augustus 2013 ingevoerd 
  • Primair onderwijs Friesland
  • Primair onderwijs Amstelronde

Bestand downloaden